Chevrolet

Eldas đưa dưỡng chất Stemcell dưới dạng dung dịch cô đặc Ampoule vào sâu trong biểu tị nạnh gần như 80-90%

1/ Mỹ phẩm tế bào gốc eldas☄ Chuyên dùng trong những spa , giúp tái hiện da hư tổn , trong các liệu trình lăn kim , đưa dưỡng chất...
Continue Reading